હરિકેન લી બાદ લોંગ આઇલેન્ડના રહેવાસીઓએ રાહત અનુભવી હતી

લોંગ આઇલેન્ડના સાઉથ શોર પર નાના પૂર રાહત તરીકે આવ્યા હતા. ફોક્સ 5 એનવાયની એશલી રોડ્રિગ્ઝ અહેવાલ આપે છે.

Read also  કેનેડા યુક્રેન માટે હવાઈ સંરક્ષણ સાધનો ખરીદવા માટે $33 મિલિયનનું વચન આપે છે

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *