સુદાન સંઘર્ષ: નવા યુદ્ધવિરામ શરૂ થતાં જ હવાઈ હુમલા અને અથડામણ

નવી સાત દિવસીય યુદ્ધવિરામ સત્તાવાર રીતે ચાલી રહી છે – જો કે વધુ દુશ્મનાવટની જાણ કરવામાં આવી છે.

Source link

Read also  કવિતાના આ નાનકડા પુસ્તકે ઇતિહાસ રચ્યો