રોજર વોટર્સ: જર્મન પોલીસ નાઝી-શૈલીના કોસ્ચ્યુમ પર ભૂતપૂર્વ પિંક ફ્લોયડ સ્ટારની તપાસ કરે છે

ભૂતપૂર્વ પિંક ફ્લોયડ સ્ટાર બર્લિનમાં વિવાદાસ્પદ પોશાક પહેર્યા પછી સત્તાવાળાઓ તેની તપાસ કરી રહ્યા છે.

Source link

Read also  ચાઇનીઝ પોલીસ યુએસ કન્સલ્ટન્સી બેઇનના સ્ટાફને પૂછે છે