યુક્રેન યુદ્ધ: વેગનર ચીફ જૂન સુધીમાં બખ્મુતને રશિયન સેનાને સોંપવાની પ્રતિજ્ઞા લીધી

ભાડૂતી જૂથના વડાએ દાવો કર્યો હતો પરંતુ યુક્રેન કહે છે કે તે હજુ પણ શહેરના કેટલાક ભાગોને નિયંત્રિત કરે છે.

Source link

Read also  શા માટે યુએસ પ્રમુખો શાહી રાજ્યાભિષેકને અવગણે છે