બોલા ટીનુબુનું ઉદ્ઘાટન: નાઇજીરીયાના નવા પ્રમુખની રાહ જોઈ રહેલા પાંચ પરીક્ષણો

તેમની જીતથી, એવું બહાર આવ્યું છે કે તેમને એક વખત ગિની રાજદ્વારી પાસપોર્ટ આપવામાં આવ્યો હતો – જે ગેરકાયદેસર નથી પરંતુ અગાઉ જાહેર કરવામાં આવ્યો ન હતો. જ્યારે બ્લૂમબર્ગની તપાસમાં જણાવ્યું હતું કે તેનો પુત્ર લંડનમાં £11 મિલિયનની હવેલીનો માલિક છે. મિસ્ટર ટીનુબુ, તેમના પુત્ર અથવા તેમના સાથીઓએ અહેવાલ પર ટિપ્પણી કરી નથી, અને તે પુષ્ટિ થઈ નથી કે મિસ્ટર ટીનુબુ ખરીદીમાં સામેલ હતા.

Source link

Read also  લાઓસ કાર્યકર્તા અનુસા લુઆંગસુફોમ કાફે ગોળીબારમાં બચી ગઈ હતી, એમ રાઈટ્સ ગ્રુપ કહે છે