બકિંગહામ પેલેસની દિવાલ પર ચઢી ગયેલા માણસની પોલીસે ધરપકડ કરી


બકિંગહામ પેલેસની દિવાલ પર ચઢી ગયેલા માણસની પોલીસે ધરપકડ કરી સમયRead also  સાઉદી ક્રાઉન પ્રિન્સ MBS કહે છે કે ઇઝરાયેલ નોર્મલાઇઝેશન 'નજીક' આવી રહ્યું છે | ઇઝરાયેલ-પેલેસ્ટાઇન સંઘર્ષ સમાચાર

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *