ફોર્ડ સ્ટોક પાસે ચઢાવ ચઢાણ છે

ડેટ્રોઇટ ઓટોમેકરે રોકાણકારો માટે તેની પિચને વધુ તીવ્ર બનાવી છે, પરંતુ અપેક્ષાઓ પહેલાથી જ ઊંચી છે.

Source link

Read also  મેટા બાળ વપરાશકર્તાઓને જોખમમાં મૂકે છે, યુએસ રેગ્યુલેટર કહે છે