પ્રથમ પ્રજાસત્તાક: નવા માલિક જેપી મોર્ગન દ્વારા 1,000 નોકરીઓ કાપવામાં આવી

તે ફર્સ્ટ સિટીઝન્સ પછી આવે છે, જેણે અન્ય મુશ્કેલીમાં ધિરાણકર્તાની યુએસ કામગીરી ખરીદી હતી, નોકરીમાં કાપની જાહેરાત કરી હતી.

Source link

Read also  મેક્સિકોમાં શસ્ત્રક્રિયા સાથે સંકળાયેલા શંકાસ્પદ ફંગલ મેનિન્જાઇટિસ ચેપ