નજીકથી નજર

કેવિન ક્રોસલી-હોલેન્ડ દ્વારા ‘આર્થર: ધ ઓલવેઝ કિંગ’માંથી પસંદગી, ક્રિસ રિડેલ દ્વારા સચિત્ર

Source link

Read also  તુર્કીની નાણાકીય કટોકટી ઉકેલવા માટે બોલાવવામાં આવેલા અર્થશાસ્ત્રી કેમલ ડેર્વિસનું 74 વર્ષની વયે અવસાન થયું