ગ્રીસ આર્થિક પુનઃપ્રાપ્તિ અને રાજકીય કૌભાંડ વચ્ચે ચૂંટણી યોજે છે

વડા પ્રધાન કિરિયાકોસ મિત્સોટાકિસની કેન્દ્ર-જમણી સરકાર પ્રથમ સમાપ્ત થવાની ધારણા છે પરંતુ પુનરાવર્તિત રાષ્ટ્રીય મતદાન સંભવ છે.

Source link

Read also  શા માટે ન્યુ યોર્કમાં દારૂ વિશે આવા વિચિત્ર નિયમો છે