કેવી રીતે જોક્સ અને રિંગટોન ભારતમાં જન્મ નિયંત્રણને પ્રોત્સાહન આપે છે

વર્ષોથી, ભારત તેના લોકોને એક અનોખી રીતે કુટુંબ નિયોજન શીખવે છે – સૂત્રો દ્વારા.

Source link

Read also  G20: ભારતે કડક સુરક્ષા વચ્ચે કાશ્મીરમાં પ્રવાસન બેઠકનું આયોજન કર્યું