ઑસ્ટ્રેલિયામાં પોલીસ દ્વારા 95 વર્ષીય મહિલાનું મૃત્યુ થયું

ગયા અઠવાડિયે ઓસ્ટ્રેલિયાના એક કેર હોમમાં પોલીસ દ્વારા 95 વર્ષીય મહિલાનું મૃત્યુ થયું છે.

Source link

Read also  હાર્લાન ક્રો સેનેટ ડેમોક્રેટ્સ દ્વારા માંગવામાં આવેલી માહિતી પ્રદાન કરવાનો ઇનકાર કરે છે