ઑસ્ટ્રિયામાં એડોલ્ફ હિટલરના ઘરનો ઉપયોગ પોલીસ માનવ અધિકારની તાલીમ માટે થશે

બ્રુનાઉ એમ ઇનમાં બિલ્ડિંગનું શું કરવું તે અંગે લાંબા સમયથી ચાલી રહેલી હરોળમાં તે નવીનતમ ટ્વિસ્ટ છે.

Source link

Read also  સ્પેનના જુઆન કાર્લોસ I ચાર્લ્સ III માટે સાવચેતીભરી વાર્તા આપે છે