લાઇવ અનુસરો: ટોચની ક્રમાંકિત અલાબામા નંબર 8 મેરીલેન્ડને પાછળ છોડી દે છે


નલ

Source link

See also  ટ્રેવિસ, જેસન કેલ્સે સુપર બાઉલ LVII પર પ્રતિબિંબિત કરતી વખતે 'આનંદના આંસુ' શેર કર્યા