મેન યુનાઇટેડ જુડ બેલિંગહામ માટે રેસમાં જોડાય છે

  • ફેસબુક
  • Twitter
  • ફેસબુક મેસેન્જર
  • Pinterest
  • ઈમેલ

જાન્યુઆરી ટ્રાન્સફર વિન્ડો યુરોપની આસપાસ બંધ થઈ શકે છે, પરંતુ ટીમો ઉનાળાની રાહ જોઈ રહી છે અને ત્યાં ઘણી બધી ગપસપ ફરતી છે. ટ્રાન્સફર ટોક તમારા માટે અફવાઓ, આવનારા, આગળ વધવા અને, અલબત્ત, પૂર્ણ થયેલા સોદા પર તમામ નવીનતમ બઝ લાવે છે!Source link

See also  એન્જલ્સનું વિલંબિત વસંત નવીનીકરણ ફરી શરૂ થવાની અપેક્ષા છે