સૌથી લાંબા સર્ફ સેશન માટે ઓસ્ટ્રેલિયન શ્રેડ્સ રેકોર્ડ

બ્લેક જોહ્નસ્ટન 30 કલાકથી વધુ સમયથી મોજા પર સવારી કરી રહ્યો છે અને આગળ વધવાની યોજના ધરાવે છે.

Source link

See also  યુરોપના નેતાઓ યુક્રેન યુદ્ધ પર વિલ્સની લડાઈમાં છે