શું વ્લાદિમીર પુતિનને ક્યારેય યુદ્ધ અપરાધોનો સામનો કરવો પડશે?

હેગ ખાતે તેમની સામે આરોપો હોવા છતાં, યુક્રેન યુદ્ધ અપરાધો માટે કાર્યવાહીની શક્યતા ઓછી છે.

Source link

See also  યુક્રેને મોટાભાગે રશિયાના પાવર-ગ્રીડ હુમલાઓને વેધર કર્યા છે