યુક્રેન યુદ્ધ: પુતિન કબજે કરેલા મેરીયુપોલની મુલાકાત લે છે, રાજ્ય મીડિયા અહેવાલો

ક્રેમલિન કહે છે કે રશિયન પ્રમુખે રશિયન ગોળીબારથી તબાહ થયેલા યુક્રેનિયન શહેરની મુલાકાત લીધી હતી.

Source link

See also  ઉત્તર કોરિયા શંકાસ્પદ ICBM સાથે મિસાઇલ બેરેજ રાખે છે