ફ્રાન્સ પેન્શન વિરોધ: પ્રદર્શન ચાલુ હોવાથી પેરિસમાં પોલીસ સાથે અથડામણ

રાષ્ટ્રપતિ ઇમેન્યુઅલ મેક્રોને સંસદમાં મત આપ્યા વિના નિવૃત્તિની ઉંમરમાં ફેરફાર કરીને દબાણ કરવાનો નિર્ણય કર્યા પછી સેન્ટ્રલ પેરિસમાં હજારો લોકોએ બીજી રાત માટે વિરોધ કર્યો.

કેટલાક પ્રદર્શનકારીઓ તોફાની પોલીસ સાથે અથડામણ કરી, જેમણે ઘણી ધરપકડ કરી.

આ સુધારાથી ફ્રાન્સની રાજ્ય પેન્શનની ઉંમર બે વર્ષ વધારીને 64 થઈ છે, જે મિસ્ટર મેક્રોન દલીલ કરે છે કે ફ્રેન્ચ પેન્શન સિસ્ટમને સધ્ધર રાખવા માટે જરૂરી છે. આ ફેરફારનો યુનિયનો દ્વારા સખત વિરોધ કરવામાં આવી રહ્યો છે.

Source link

See also  થાઈલેન્ડના રાજા અને રાણીનો કોવિડ-19 ટેસ્ટ પોઝિટિવ આવ્યો છે