દક્ષિણ ઇક્વાડોર ભૂકંપમાં ઓછામાં ઓછા 12 લોકોના મોત થયા છે

ઇક્વાડોરના દક્ષિણ કિનારે આવેલા મજબૂત ભૂકંપના કારણે લોકો ધરાશાયી થયેલા મકાનોમાં ફસાયા હતા.

Source link

See also  યુક્રેનિયન દળો બખ્મુતને વળગી રહે છે કારણ કે રશિયા ત્રણ બાજુથી હુમલો કરે છે