જેલની માતાનો અનુભવ એલિઝાબેથ હોમ્સ ટાળવા માટે ભયાવહ છે

તેણી ગર્ભાવસ્થાના આઠમા મહિનામાં પહોંચી ત્યાં સુધી, શ્રીમતી ઝરાગોઝા નિયમિત જેલના એકમમાં રહી, સેલમેટ્સ સાથે ફરતી કાસ્ટ સાથે રંગહીન રૂમમાં સૂતી હતી. તેણીને બેકડીઓમાં આરોગ્ય તપાસ માટે અને ત્યાંથી ખસેડવામાં આવી હતી, તેણીએ જણાવ્યું હતું કે, તેણીના હાથ અને પગ પરના વજનથી તેણીના ફૂલેલા શરીર પર તાણ આવે છે. જ્યારે તેણીએ ગેલ્વેસ્ટનમાં જેલની તબીબી સુવિધામાં જન્મ આપ્યો ત્યારે બેકડીઓ ચાલુ રહી, એક પગ અને એક હાથ હંમેશા હોસ્પિટલના પલંગ પર બંધાયેલો હતો.

Source link

See also  બાલી બોમ્બર ઉમર પાટેક નાઈટક્લબ હુમલા માટે માફી માંગે છે જેમાં 202 લોકો માર્યા ગયા હતા