કોર્ટની બહાર ઇમરાન ખાનના સમર્થકોની પોલીસ સાથે અથડામણ

આ દરમિયાન પોલીસ લાહોરમાં પૂર્વ પીએમના ઘરના મેદાનમાં ઘુસી ગઈ છે.

Source link

See also  તવાંગઃ ભારત-ચીન યુદ્ધના પડછાયામાં રહેતું નગર