સ્ટીફન કોલ્બર્ટ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને ભૂતપૂર્વ રાષ્ટ્રપતિના કાનૂની નાટકોના નવા ‘મનપસંદ ભાગ’ સાથે ટોણો આપે છે

સ્ટીફન કોલ્બર્ટે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની ઠેકડી ઉડાવી હતી કારણ કે તે કાનૂની સલાહકારોના દેખીતી રીતે ક્યારેય ન થઈ શકે તેવા ફરતા દરવાજા માટે બહુવિધ તપાસ વચ્ચે તેમનો બચાવ કરવા માટે ઉપયોગ કરી રહ્યા છે.

ભૂતપૂર્વ પ્રમુખને આવરી લેતા કાનૂની નાટકોનો કોલબર્ટનો નવો “પ્રિય ભાગ” એ છે કે તેણે હવે “ડિસ્કાઉન્ટ એટર્ની બિનમાં નવા વકીલોની ખરીદી કરવી પડશે જેમ કે તે તાજેતરમાં કેબલ ન્યૂઝ, જો ટાકોપીના” પર મોકલે છે, “લેટ શો” “યજમાન બુધવારે જણાવ્યું હતું.

મોડી રાતના યજમાન પછી ટ્રમ્પના જૂઠાણા માટે ટેકોપિનાના તર્કની આસપાસ તેનું માથું મેળવવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ તે કરી શક્યું નહીં.Source link

See also  કાલ પેન 'ધ ડેઇલી શો'માં બિડેનને દરેકના મન પરનો દબાવતો પ્રશ્ન પૂછે છે