બે આવશ્યક ફિલ્મો સાથે, કેન્સ હોલોકોસ્ટ પર નવા પ્રિઝમ્સ શોધે છે

બ્રિટીશમાં જન્મેલા ફિલ્મ નિર્માતાઓ જોનાથન ગ્લેઝર (‘ધ ઝોન ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ’) અને સ્ટીવ મેક્વીન (‘ઓક્યુપાઇડ સિટી’) એ આ વર્ષના બે આવશ્યક કાન્સ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલ ટાઇટલ બનાવ્યા છે.

Source link

Read also  લેખકોની હડતાલ દરમિયાન WGA સભ્યો શું કામ કરી શકે છે?